Thành viên

1. Thẻ hồ bơi cho một người giá 500 USD

  •  Chỉ áp dụng cho một người

  •  Thẻ có giá trị trong một năm

  •  Giảm 10% giá thức ăn và nước uống (A la carte only)

2. Thẻ thành viên hồ bơi cho gia đình giá 800 USD

  •  Cho 2 người lớn và 3 trẻ em

  •  Thẻ chỉ có giá trị trong một năm

  •  Giảm 20% giá thức ăn và nước uống (A la carte only)

3. Chi phí một lần bơi

  •  Người lớn: 180.000/ lần

  •  Trẻ em dưới 1.3m: 120.000đ/ lần

  • Trẻ em dưới 3 tuổi được miễn phí khi có người lớn đi kèm

     Thời gian mở cửa: từ 07:00 sáng đến 19:00 tối